lek. Agnieszka Solecka

Ginekolog

Adres:
Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Solecka
ul:Ordona 10 lok3 40-164 Katowice

MarMedicam Centrum Medyczne Agnieszka Solecka
ul:Nabrzeżna 12 43-600 Jaworzno